Monday, April 02, 2007

Ingin Menjadi Mecusuar

Dalam hidup ini, saya ingin seperti mercusuar. Melihatnya orang merasa senang. Ia pancarkan cahaya sejauh mana ia mampu, sehingga setiap orang tau ke arah mana harus berlayar, dan di mana tempat berlabuh. Dengan petunjuknya, orang yang hampir putus asa bergairah kembali dalam hidupnya. Kebaikannya dirasakan oleh siapa saja yang ada di sekitarnya.

No comments: