Friday, May 25, 2007

Wong Kang Sholeh Kumpulono

Pada tulisan yang lalu, saya, Mas Fakhrurrozy, Mas Hanafi, dan Teh Liez. Telah berdiskusi tentang "zaman edan". Kesimpulannya adalah bahwa bukan zamannya yang salah, tapi manusianya yang keliru dalam menyikapi zaman tersebut.

Pada setiap zaman ternyata ada orang baiknya dan ada pula orang jeleknya. Baik atau jelek seseorang di setiap zaman, tergantung jalan mana yang ia pilih, dan siapa yang dijadikannya sebagai kawan dekat.

Ada Habil, ada Qabil. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Muhammad, ada Abu Jahal. Inilah sebagian catatan sejarah, yang menunjukkan kepada kita bahwa di setiap zaman ada dua pilihan manusia, manusia yang hidup saat itu ada yang memilih kebenaran, ada pula yang memilih kesesatan, ada yang memilih kawan baik, ada pula yang memilih kawan jelek.

Di zaman sekarangpun, dua jalan tersebut terbentang di hadapan kita. Masing-masing memiliki komunitasnya. Terserah kita mau ikut yang mana, tak satupun dapat memaksa.

Hanya saja, kalau kita ingin bahagia dan hati kita tenang, ada nasehat yang harus kita turut, yaitu "Wong kang sholeh kumpulono", Bergaullah dengan orang-orang shaleh.

Orang shaleh bisa kita temui di mana saja, baik dunia nyata maupun dunia maya. Asalkan kita sungguh sungguh dalam mencarinya.

No comments: