Thursday, August 16, 2007

Berislam Dengan Sempurna

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. 2:208)

Islam harus ada pada semua sisi kehidupan kita. Pada gerak dan diam kita, sebagaimana ia harus ada pada jiwa dan raga kita.

Jika ada satu sisi dalam diri kita yang tidak sesuai dengan Islam, atau satu langkah yang menyimpang dari Islam, maka berarti kita sudah mengikuti langkah-langkah syaitan. BERHATI-HATILAH, karena syaitan tidak menghendaki kecuali kerusakan dan permusuhan, sebagaimana ia tidak mengajak kecuali kepada kesusahan dan api Neraka!

No comments: