Thursday, August 16, 2007

Islam Dan Negara

"Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan ummat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan da'wah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana juga aqidah yang lurus dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih." (Hasan Al Banna)

1 comment:

Anonymous said...

...Dan Islam tak terpisahkan dan jangan dipisahkan dari hal-hal apapun di dunia ini...

Al Faqir