Friday, October 12, 2007

Buah Menolong Orang Lain

Rasulullah bersabda: ”Barangsiapa membebaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari satu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan akhirat. Barangsiapa memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya” (HR. Muslim)

No comments: